فروشگاه اینترنتی بلسینو
سیاره های بلسینو

مقدمه

همراهان عزیز بلسینو ، به منظور تکریم مشتریان و ارج نهادن به اعتماد و وفاداری شما به برند بلسینو، باشگاه جدیدی بنا شده است که در آن خدمات ویژه و امتیازات خاصی را برای شما عزیزان در نظر گرفته ایم. این باشگاه را از این پس با نام " سیاره های بلسینو " میخوانیم. سیاره هایی که هرکدام با اهمیت و موقعیت خود نسبت به سیاره اصلی مان " زمین " قرار گرفته اند و انسان ها، حیات، آرامش و زیبایی را در آنجا تجربه و زندگی می کنند. هرچه اعتماد شما به سیاره ما و امتیازات دریافتی افزون تر باشد، سیاره شما به زمین نزدیک تر خواهد شد. زمین مقصدیست که در آنجا " جهان را از کودکی با رویاهایمان بسازیم."

مشخصات کلی باشگاه 

طرح ریزی سیاره ها در ۵ مدار، ارزش گذاری شده و بر اساس دو شاخص امتیاز و اعتبار در مدارهای مختلف پیاده سازی شده است. ما یک مدل پویا داریم که مشارکت بیشتر و موثرتر مشتریان باعث ارتقاء از یک مدار به مدار دیگر و سیاره ی نزدیک تر به زمین می گردد که این امر موجب افزایش و جذب امتیازات ( BS )  و اعتبارات می شود.

سیاره های بلسینو
سیاره های بلسینو

قوانین سیاره

  • معیار محاسبه امتیازات یک (BS)  محاسبه می شود.
  • تخفیف اعتباری (BS)  یعنی از مبلغ پرداخت شده برابر با درصد اعتبار در همان سطح امتیاز اعتباری برای مشتری جهت مصرف در فاکتور بعدی نگهداری میشود.
  • اعتبارات (BS)  از اولین فاکتور به مدت یکسال دارای اعتبار جهت مصرف میباشد.
  • به ارزش ۵۰ درصد از خرید مشتری استفاده از اعتبارات (BS) مجاز میباشد.
  • با مرجوع شدن کالا طبق قوانین مرجوعی بلسینو، امتیازات و اعتبارات (BS)  از مشتری در حساب کاربری کسر میشود.
  • استفاده از (BS) در ایونت ها و پروموشن ها دارای شرایط خاصی میباشد.

خدمات سیاره

  • اطلاع رسانی های خاص که میتواند بر اساس مدار سیاره مشترکین متفاوت تعریف شود.
  • برگزاری یا دعوت در همایش ها و جشن ها جهت مدار خاص سیاره.
  • ارائه پاره ای از خدمات به صورت Co-branding (هم افزایی برند ها) به مشترکین  سیاره.
سیاره های بلسینو
سیاره های بلسینو
سیاره های بلسینو
سیاره های بلسینو
سیاره های بلسینو
سیاره های بلسینو
سیاره های بلسینو
سیاره های بلسینو
سیاره های بلسینو
سیاره های بلسینو

برای مشاهده اطلاعات کاربری و اعتبارات سیاره های بلسینو ( باشگاه مشتریان ) به وبسایت مراجعه کنید

یا با امور مشترکین تماس برقرار نمایید.

داخلی(109)53218

شنبه الی چهارشنبه/ساعت 17-7

سیاره های بلسینو