فروشگاه اینترنتی بلسینو
فیلتر ها

نمایش 5 از 5 کالا

در سرویس خواب نوجوان دژ تمام تلاش دراین مسیر بوده است که هر نوجوان یک سقفی جداگانه، بالای سر خود و به صورت کاملا منفک از بقیه ی فضاها داشته باشد. یک قلمرویی تحت کنترل و سلطه ی خود داشته باشد که زمانی که پشت میز خود مطالعه کرد و امور شخصی خود را انجام داد، با چند پله در مکانی امن آرام گیرد. از بالا به تمام نقاط دژ خود تسلط کامل داشته باشد و تمام ورود و خروج ها را کنترل کند. فضایی بالاتر از همه و حس برتر بودن و تسلط به تمام نقاط و فضای اتاق خود، احساسی است که خواستگاه تمامی نوجوانان در این سنین می باشد. نزدیک تر شدن به سقف و بالا رفتن، حس احاطه بر تمام مسائل را برای کاربر تشدید می کند .

برای القای این حس برتری به کاربر درجه ی یک، سعی کردیم از رنگ هایی استفاده کنیم که حس دژ و قایم شدن و قلعه را به کاربر به خوبی انتقال دهد. از طرفی هم باید گروه سنی و احساسات و هیجانات نوجوانان را در نظر می گرفتیم و برای شکوفایی تفکرات و خاموش کردن دغدغه هایشان از رنگ هایی استفاده می کردیم که تمامی این مسائل را در برگیرد. به همین خاطر از گروه رنگ های نئوترال استفاده کردیم و برای ایجاد گرمای فضا از ترکیب چوب بهره بردیم .مشاهده بیشتر بستن